Wycinka drzew i krzewów – kiedy potrzebne zezwolenie?

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody z dnia 28.08.2015 r. zmianie uległy m.in. wytyczne dotyczące drzew i krzewów dla których uzyskanie zezwolenia na usunięcie jest wymagane.
Do tej pory zezwolenie na usunięcie drzewa nie było wymagane dla drzew w wieku poniżej 10 lat, jednak ze względu na trudności z ocenianiem wieku drzewa, zapis ten został zmieniony. Obecnie nie jest wymagane zezwolenie dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zasady wycinania krzewów nie uległy zmianie i dalej zezwolenie nie jest wymagane dla krzewów w wieku poniżej 10 lat.

Pełną informację na temat tego na jakie drzewa i krzewy nie potrzebujemy zezwolenia na wycinkę znaleźć można w art. 83f. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.