Zezwolenie na wycinkę drzew nie będzie już konieczne?

Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć drzewa lub krzewy znajdujące się na prywatnej posesji pod warunkiem, że ich wycinka nie będzie się wiązała z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody planuje się również podwyższenie obwodów drzew, dla których uzyskanie zezwolenia na usunięcie nie będzie wymagane (o obecnie obowiązujących przepisach można przeczytać w tym artykule na naszym blogu). Od 1 stycznia 2017 r. uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa nie będzie wymagane dla drzew o obwodzie pnia na wysokości 130 cm nieprzekraczającym:

  • 100 cm dla drzew z gatunków: kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon  srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny oraz wszystkie gatunki topoli i  wierzby;
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmianie ulegną również stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów, od 1 stycznia 2017 r. stawki nie będą przekraczały 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów.