Kiedy wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Zgodnie z art. 180a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska „pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.”

Informację o aktualnych kodach odpadów, a także wskazanie odpadów niebezpiecznych znaleźć można w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów.